Lavifood và tham vọng đưa Việt Nam thành cường quốc chế biến rau củ quả của thế giới

07:40 08/01/2021 Doanh nghiệp

Năm 2020 chứng kiến nhiều biến động của ngành nông nghiệp cả về cơ hội phát triển, hội nhập và thách thức thích nghi, ứng phó.

Kinh tế xanh

Chuyện Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Bình điền

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin